Varukorgen är tom

Total 0 SEK

Till kassan
  • FEETFIRST
  • Din Sko
  • Skopunkten

Vårt ansvar

Vårt sätt att leva och konsumera idag förbrukar mycket av jordens resurser och lämnar stora avtryck på vår planet. Som företag har NilsonGroup ett ansvar för hur vi påverkar och samverkar med vår omgivning och vi jobbar kontinuerligt med att utveckla vårt hållbarhetsarbete och minska vårt avtryck.

För NilsonGroup innebär arbetet mot en hållbar utveckling att inom områdena socialt ansvar, etik och miljö, utveckla processer och samarbeten som kan bidra till långsiktiga förbättringar för inte bara våra intressenter utan också hela vår omvärld. Vårt hållbarhetsarbete är en viktig del av vår dagliga verksamhet och vi vill att våra kunder, samarbetspartners och medarbetare ska känna sig trygga med att de produkter vi säljer är säkra att använda, har tillverkats under goda arbetsförutsättningar och transporterats med så låg klimatpåverkan som möjligt.

Att ta ansvar i produktion innebär för oss att säkerställa att våra produkter tillverkas under säkra och rättvisa arbetsförhållanden hos alla våra leverantörer. Det inbegriper stora och svåra frågor som i många fall kan kopplas till grundläggande mänskliga rättigheter. Respekt för mänskliga rättigheter är avgörande för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Vårt förhållningssätt grundar sig på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter som säger att medan det är staters skyldighet att försvara mänskliga rättigheter så är det företagens ansvar att respektera dessa rättigheter.

Vi är medvetna om att vår verksamhet riskerar att ha en negativ påverkan på mänskliga rättigheter och vårt arbete som rör dessa frågor är och har alltid varit viktigt för oss. Därför har vi förtydligat vårt förhållningssätt genom en policy för mänskliga rättigheter som gäller för hela vår koncern.

Läs vår policy för mänskliga rättigheter här.

Vi jobbar för att integrera vårt hållbarhetsarbete i hela vår värdekedja. Värdekedjan är kärnan i vår verksamhet och behandlar alla moment en sko behöver genomgå, från att ha varit en kreativ idé i produktutvecklingsfasen tills dess att skon säljs och används av våra kunder.

Feetfirst

I ditt välkomstmail hittar du din rabattkod som ska anges i kassan och som ger 10% på ett köp hos FEETFIRST

Medlemskap

Välkommen till FEETFIRST Friends. Genom att registrera dig som medlem i FEETFIRST Friends godkänner du dessa villkor och bestämmelser.

FEETFIRST Friends är ett lojalitetsprogram där du tjänar in poäng som ger dig rabatter, erbjudanden, inbjudningar till tävlingar och events och mycket mer.

Ansvarig för FEETFIRST Friends är NilsonGroup AB.

Medlemskapet i FEETFIRST Friends är kostnadsfritt och tecknas med dig som är över 16 år och folkbokförd i Sverige. Som medlem registrerar du alla köp genom att ange personnummer i kassan (du behöver inget klubbkort).

Medlemskapet gäller i samtliga NilsonGroups svenska butiker, dvs. hos Din Sko, våra Ecco Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports och Skopunkten, samt på feetfirst.se. Medlemskapet och övriga förmåner gäller endast vid köp till dig själv eller personer i ditt hushåll. Medlemskap är personligt och kan ej överföras på någon annan.

Hantering av personuppgifter

NilsonGroup behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. nr: 556192-9315), Box 508, 432 19 Varberg.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt mobilnummer, ditt personnummer, din postadress samt uppgifter om dina köp (d.v.s. kassakvitton). Vi behandlar dina uppgifter för att administrera poäng, skicka kundanpassade medlemserbjudanden, göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring och aktiviteter till dig baserat på dina tidigare inköp.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i FEETFIRST Friends.

Vi kan komma att anlita andra företag för att administrera ditt medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi använder Bisnode för att uppdatera adressuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES. Huvuddelen av all kommunikation från FEETFIRST Friends sker via e-post och sms, men även adresserade utskick förekommer. Om du inte vill ha utskick med erbjudanden kan du när som helst kontakta FEETFIRST kundservice. Du har rätt att skriftligen begära att få information om vilka uppgifter vi registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som medlem.

Avsluta medlemskap

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt medlemskap genom att kontakta FEETFIRST kundservice. Om medlemskapet har varit inaktivt i 36 månader så kommer det att avslutas. NilsonGroup har rätt att säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan i händelse av missbruk (t.ex. om du inte betalar för dina köp). I samband med att ditt medlemskap upphör att gälla kommer ditt medlemsnummer att spärras och samtliga av dina registrerade personuppgifter att raderas från medlemsregistret. Detta sker så snart alla eventuella ekonomiska transaktioner är reglerade. Du har inte rätt till registrerade poäng efter det att ditt medlemskap upphört att gälla.

Ändring av villkoren

Dessa medlemsvillkor gäller från och med den 1 maj 2019, för dig som är medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren. Ändringar träder i kraft i samband med att dessa publiceras på feetfirst.se där senaste villkoren alltid finns. NilsonGroup är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina åtaganden enligt medlemsvillkoren eller skada som beror på omständigheter utanför NilsonGroups kontroll såsom, men inte begränsat till, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet (sk. force majeure).

Kontakt

FEETFIRST kundservice
Box 508
432 19 Varberg
friends@feetfirst.se

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

10% på ditt första köp!

Bli medlem och få nyheter, klubbpriser och inspiration!

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta använda våra tjänster samtycker du till detta. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och cookies.