VÅRT ANSVAR

I en värld som snurrar allt fortare är det ibland svårt att lyfta blicken och se saker ur ett större perspektiv. Men faktum är att alla vi som bor på jorden bär ett ansvar för hur vi agerar för att vårt samhälle skall utvecklas i en hållbar riktning. Som företag har vi på NilsonGroup ett ansvar för hur vi påverkar och samverkar med vår omgivning.

För NilsonGroup innebär ett arbete gentemot en hållbar utveckling att inom områdena socialt ansvar, etik och miljö, utveckla processer och samarbeten som kan bidra till långsiktiga förbättringar för våra kunder, våra leverantörer och våra egna medarbetare. Vi ser vårt hållbarhetsarbete som en viktig del av vår dagliga verksamhet och lägger vikt vid att våra skor produceras under bra förhållanden.

Varje par skor som återfinns i NilsonGroups butiker har genomgått en lång resa från idé till färdig produkt. Med varje sko finns en tanke och varje enskild modell ingår i en större kollektion som har planerats och producerats långt innan den kommer ut i våra butiker.

Hållbarhet integreras i vårt dagliga arbete, genom hela värdekedjan, då vi i varje del har en påverkan på vår omvärld. Värdekedjan är kärnan i vår verksamhet och behandlar alla moment en sko behöver genomgå, från att ha varit en kreativ idé i produktutvecklingsfasen tills dess att skon säljs och används av våra kunder.

;

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta använda våra tjänster godkänner du detta. Läs mer om cookies

OK