Din SkoEccoJernsNilson ShoesRadical SportsSkopunkten
Välj butik
FRI FRAKT & FRI RETURHitta butik

Varukorgen är tom

Frakt 0 SEK*

Total 0 SEK

* FRI FRAKT!

Till kassan
  • FEETFIRST
  • Din Sko
  • Ecco
  • Jerns
  • Nilson Shoes
  • Radical Sports
  • Skopunkten

Engagemang och medlemskap

Det är vårt ansvar att bidra och engagera oss i hållbarhet och vi har en vilja att ständigt förbättras. Därför engagerar vi oss inte bara internt utan är även aktiva i en rad externa projekt och samarbeten.

ONE BAG HABIT

Engångspåsar kräver stora mängder energi att tillverka och är en starkt bidragande orsak till utsläpp och nedskräpning. Sedan 2017 är NilsonGroup engagerade i initiativet One Bag Habit. Tillsammans med ett stort och växande antal företag förbinder vi oss att ta betalt för våra påsar i butik.Överskottet skänker vi till projekt för hållbar utveckling. 2017 gav vi 500 000 kr till forskningsprojektet STEPS. 

För mer information; onebaghabit.se

One Bag Habit logga 

SOS BARNBYAR

SOS Barnbyar är en federation som bedriver verksamhet för att förbättra tillvaron för de allra mest utsatta barnen. Runt om i världen finns 150 miljoner barn som förlorat en eller båda sina föräldrar. SOS Barnbyar jobbar för att sätta dessa barns bästa i fokus och hjälpa så många som möjligt. Föräldralösa och övergivna barn får ett nytt hem i någon av barnbyarna, medan familjer som har det svårt får stöd och hjälp för att förhindra att barnen blir övergivna. NilsonGroup har sedan 2007 samarbetat med SOS Barnbyar.

För mer information: sos-barnbyar.se

 

ROSA BANDET

Rosa Bandet är Cancerfondens årliga insamlingskampanj till förmån för den svenska cancerforskningen. Under kampanjmånaden oktober bidrar deltagande företag, organisationer och privatpersoner genom att samla in och skänka pengar till cancerforskningen. Nilson Group har under 2017 och 2018 varit partnerföretag och bland annat sålt ett ”rosa sortiment” där en del av försäljningspriset skänkts till insamlingen. Vi har genom vårt och våra kunders engagemang kunnat samla in drygt 1,4 miljoner kronor till Cancerfonden och svensk cancerforskning. 

För mer information: https://www.cancerfonden.se/

HUMAN BRIDGE

Human Bridge arbetar med bistånd, miljöfrågor och sociala insatser som gör skillnad för människor och bidrar till hållbar utveckling. Under 2017 skänkte NilsonGroup 5384 par skor till Human Bridge.  

För mer information; humanbridge.seKEMIKALIEGRUPPEN

NilsonGroup är medlem i Kemikaliegruppen som delger sina medlemsföretag färsk information om kemi- och miljörelaterade frågor. De fungerar också som en plattform för kunskap som hjälper till att motverka förekomst av farliga ämnen.

För mer information: swerea.seCLEAN SHIPPING

Nilson Group är sedan 2012 med i projektet Clean Shipping. Genom medlemskapet får vi tillgång till en databas där fartyg rankas utifrån miljöbelastning. Därmed kan vi göra aktiva val för våra sjötransporter. 

För mer information; cleanshippingindex.com

 

TEXTIL RECYCLING

NilsonGroup och Textil Recycling samarbetar för att skänka skor till återanvändning och återvinning. Samarbetet går ut på att Textil Recycling hämtar reklamerade skor i butikerna för att sedan transportera dessa till Polen och Tyskland för sortering och återanvändning eller återvinning.

För mer information: textilrecycling.se

Textile recycling

FUR FREE ALLIANCE (FFA)

Sedan januari 2011 har NilsonGroup ett avtal med Fur Free Alliance. Genom avtalet förbinder vi oss att endast använda skinnprodukter från djur uppfödda för köttproduktion och där skinnet är biprodukt. 

För mer information; furfreeretailer.com

 

CSR VÄSTSVERIGE

CSR Västsverige är Sveriges största, sektoröverskridande nätverk för samhällsansvar och hållbar utveckling. Genom att erbjuda kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät stärks medlemmarnas förutsättningar att utveckla ett strategiskt CSR-arbete.

CSR Västsveriges vision är en region där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen.

För mer information: csrvastsverige.seCSR SCANDINAVIAN SHOE INDUSTRY

CSR Scandinavian Shoe Industry är ett nätverk där skobranschens största återförsäljare träffas och diskuterar hållbarhetsfrågor. Vi samlas två gånger per år för att lyfta frågor som rör miljö, arbetsförhållanden och sociala frågor i produktionsländer. Nätverket grundades 2016 och NilsonGroup är medlemmar sedan starten. 

 

SVENSK HANDEL

Svensk Handel är en näringslivsorganistation som arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågot för Sveriges handelsföretag. Det är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti- och detaljhandeln. Svensk Handel arbetar för en värld med fri handel utan handelshinder.

För mer information; svenskhandel.seSwedish Fashion Ethical Charter

Swedish Fashion Ethical Charter är en policy med värderingar och riktlinjer kring kroppsideal, mångfald och arbetsmiljöfrågor. Den riktar sig till hela modebranschen och alla de roller och discipliner som den omfattar. Vi på Nilson Group är glada över att ha signerat policyn och med det valt att ta ett aktivt ansvar – både för de som arbetar i branschen och för de konsumenter som nås av dess budskap och ideal.  


Medlemskap

Ansvarig för FEETFIRST Friends är NilsonGroup AB. Medlemskapet i FEETFIRST Friends är kostnadsfritt och tecknas med dig som är över 16 år och folkbokförd i Sverige. Som medlem registrerar du alla köp genom att ange personnummer i kassan (du behöver inget klubbkort).

Medlemskapet gäller i samtliga NilsonGroups svenska butiker, dvs. hos Din Sko, våra Ecco Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports och Skopunkten, samt på feetfirst.se. Medlemskapet och övriga förmåner gäller endast vid köp till dig själv eller personer i ditt hushåll. Personer i samma hushåll kan koppla ihop sina medlemskap för att gemensamt samla bonus. Maximalt kan tre medlemmar anslutas till ett huvudmedlemskap. För sammankoppling av medlemskap kontakta FEETFIRST kundservice.

Bonus

Samtliga köp (dock inte köp av presentkort) är bonusgrundande. För att bonus ska registreras måste du visa upp giltig legitimation i butik alternativt ange personnummer vid köp på feetfirst.se. Bonus beräknas från och med ditt första köp som medlem och registreras på ditt medlemskap. Endast köp till dig själv eller personer i ditt hushåll är bonusgrundande. Gemensamt upparbetad bonus utbetalas till huvudmedlem men kan även lösas in av annan ansluten medlem. Bonus utgår med 2% av det totala inköpsbeloppet och betalas ut två gånger per år. Minsta belopp som betalas ut är 25 kr. Utbetalning sker i intervaller om 25 kr, dvs. 25 kr, 50 kr, 75 kr osv. Ej utbetalad bonus sparas till nästa utbetalningstillfälle. Du kan använda intjänad bonus vid köp av varor i NilsonGroups svenska butiker eller på feetfirst.se. Du kan inte lösa in bonus mot kontanter. Efter ett år förfaller outnyttjad bonus.

Personuppgiftshantering

NilsonGroup behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. nr: 556192-9315), Box 508, 432 19 Varberg.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt mobilnummer, din födelsedag, din postadress samt uppgifter om dina köp (d.v.s kassakvitton). Vi behandlar dina uppgifter för att administrera bonus, för att skicka dig kundanpassade medlemserbjudanden, för att göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring till dig baserad på dina tidigare inköp.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i FEETFIRST Friends.

Vi kan komma att anlita andra företag för att administrera ditt medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi använder Bisnode för att uppdatera adressuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES. Huvuddelen av all kommunikation från FEETFIRST Friends sker via e-post och sms, men även adresserade utskick förekommer. Om du inte vill ha utskick med erbjudanden kan du när som helst kontakta FEETFIRST kundservice. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka uppgifter vi registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som medlem. 

Avsluta medlemskap

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt medlemskap genom att kontakta FEETFIRST kundservice. Om bonusgrundande köp inte gjorts under 36 månader kommer medlemskapet avslutas. NilsonGroup har rätt att säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan i händelse av missbruk (t.ex. om du inte betalar för dina köp). I samband med att ditt medlemskap upphör att gälla kommer ditt medlemsnummer att spärras och samtliga dina registrerade personuppgifter att raderas från medlemsregistret. Detta sker så snart alla eventuella ekonomiska transaktioner är reglerade. Du har inte rätt till registrerad bonus efter det att ditt medlemskap upphört att gälla. 

Ändring av villkoren

Dessa medlemsvillkor gäller från och med den 20 september 2017, för dig som är medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren. Ändringar träder i kraft i samband med att desa publiceras på feetfirst.se där senaste villkoren alltid finns. NilsonGroup är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina åtaganden enligt medlemsvillkoren eller skada som beror på omständigheter utanför NilsonGroups kontroll såsom, men inte begränsat till, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet (sk. force majeure). 

Kontakt

FEETFIRST kundservice
Box 508
432 19 Varberg

0340-86650 
friends@feetfirst.se

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta använda våra tjänster samtycker du till detta. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och cookies.