Din SkoEccoJernsNilson ShoesRadical SportsSkopunkten
Välj butik
FRI FRAKT & FRI RETURHitta butik

Varukorgen är tom

Frakt 0 SEK*

Total 0 SEK

* FRI FRAKT!

Till kassan
  • FEETFIRST
  • Din Sko
  • Ecco
  • Jerns
  • Nilson Shoes
  • Radical Sports
  • Skopunkten

FÖRSÄLJNING

På NilsonGroup vill vi att kunden skall ha stora valmöjligheter och alltid få den bästa kvaliteten till det bästa priset. Vi vill öppna dörrarna till hur vi arbetar med arbetsförhållanden i produktionen och visa på att vi tar ansvar men att vi samtidigt har många utmaningar framför oss. Vi vill ta oss an dessa utmaningar och utvecklas tillsammans med våra kunder. Vi värnar om våra kunder och det är viktigt för oss att ta hand om dem på bästa sätt, bland annat genom vår kundklubb, FEETFIRST Friends.

Via kundklubben får våra medlemmar, främst via mail och sms, ta del av specifika utskick, erbjudanden och kampanjer. För fjärde året i rad genomfördes under 2015 en webbaserad enkät bland våra klubbmedlemmar.

Vi får dagligen frågor rörande kvalitet, kemikalier eller vår uppförandekod, både direkt till personal i våra butiker eller via mail till huvudkontoret. Vi sätter värde på dessa frågor och har en hög ambition att så snart som möjligt återkomma till kund med ett svar. Vi har en väl utvecklad rutin i butik för snabb återkoppling till huvudkontoret vad gäller dessa frågor.

SAMORDNAD E-HANDEL

Under 2016 bytte E-handeln på NilsonGroup namn från Put Feet First till FEETFIRST för att tydliggöra den röda tråden mellan butik, kundklubb och e-handel. Alla våra koncept är fortfarande samlade, som de varit sedan 2012, på en sajt, www.feetfirst.se. En samlad E-handel ger kunden möjlighet att på ett enkelt sätt handla från alla våra varumärken och koncept samtidigt. Varorna från de olika koncepten sampackas vilket leder till minskat antal paket, mindre avfall och bättre fyllnadsgrad i transporten ut till våra kunder. För att ytterligare underlätta har vi fri frakt och fria returer på alla ordrar som hämtas ut och returneras i butik. Vid utlämning i butik har vi möjlighet att erbjuda kunden en högre servicegrad jämfört med postens utlämningsställen.

SOCIALA MEDIER

Det finns platser där vi finns alla dagar i veckan och under dygnets alla timmar. Samtliga affärsområden finns representerade i några av de sociala mediekanalerna Facebook, Instagram, YouTube eller Snapchat, där nyheter, produkter och aktuella erbjudanden presenteras för önskad målgrupp eller direkt till dess följare. Det sociala utbytet ger oss värdefull information om vad våra kunder gillar och vad de väljer att dela vidare i sina privata nätverk. På våra Facebook-sidor välkomnas kundfrågor, önskemål och synpunkter gällande alla delar i organisationen. Här bemöter vi kommentarer snabbt med support och har som mål att upprätthålla en svarsfrekvens på 100%.

Arbetet med de sociala medierna är strategiskt planerade för att öka antalet följare samt utöka den digitala annonseringen löpande.

REKLAMATIONSHANTERING

Reklamationer är något alla företag vill undvika och det bästa sättet att göra det är att arbeta med förebyggande åtgärder. I och med vårt förändrade arbetssätt med produktutveckling kan vi se en tydlig trend där antalet reklamationer minskar och vi får en bättre hållbarhet på våra produkter. Samtidigt ser vi över vårt sätt att hantera de reklamationer som kommer in till oss. Där har vi under året tagit fram ett nytt arbetssätt för både butiker och inköpsavdelningar och detta implementeras under början av 2016.

TEXTIL RECYCLING – Återvinning i butik

Under senare delen av 2014 startades ett samarbete med det skånska företaget TextilRecycling till vilka NilsonGroup skänker skor som av olika anledningar har reklamerats till butik. TextilRecycling är ett socialt företag som hanterar insamling av kläder, skor och textilier för återanvändning eller återvinning. Vårt samarbete utökades under 2015 till att inkludera 19 butiker i Skåne. I dessa butiker har specifika insamlingskärl placerats i vilka de reklamerade skorna slängs. Kärlen töms kontinuerligt av TextilRecyclings personal och skorna skickas sedan vidare till företagets samarbetspartners för sortering, materialåtervinning eller återförsäljning. Vi vill genom vårt samarbete bl.a. minska våra sopor då reklamerade skor annars går direkt i soptunnan till förbränning. Reklamerade skor som av någon anledning bedöms vara olämpliga för återanvändning, läggs inte i insamlingskärlen. Läs mer om TextilRecycling på www.textilrecycling.se


Medlemskap

Ansvarig för FEETFIRST Friends är NilsonGroup AB. Medlemskapet i FEETFIRST Friends är kostnadsfritt och tecknas med dig som är över 16 år och folkbokförd i Sverige. Som medlem registrerar du alla köp genom att ange personnummer i kassan (du behöver inget klubbkort).

Medlemskapet gäller i samtliga NilsonGroups svenska butiker, dvs. hos Din Sko, våra Ecco Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports och Skopunkten, samt på feetfirst.se. Medlemskapet och övriga förmåner gäller endast vid köp till dig själv eller personer i ditt hushåll. Personer i samma hushåll kan koppla ihop sina medlemskap för att gemensamt samla bonus. Maximalt kan tre medlemmar anslutas till ett huvudmedlemskap. För sammankoppling av medlemskap kontakta FEETFIRST kundservice.

Bonus

Samtliga köp (dock inte köp av presentkort) är bonusgrundande. För att bonus ska registreras måste du visa upp giltig legitimation i butik alternativt ange personnummer vid köp på feetfirst.se. Bonus beräknas från och med ditt första köp som medlem och registreras på ditt medlemskap. Endast köp till dig själv eller personer i ditt hushåll är bonusgrundande. Gemensamt upparbetad bonus utbetalas till huvudmedlem men kan även lösas in av annan ansluten medlem. Bonus utgår med 2% av det totala inköpsbeloppet och betalas ut två gånger per år. Minsta belopp som betalas ut är 25 kr. Utbetalning sker i intervaller om 25 kr, dvs. 25 kr, 50 kr, 75 kr osv. Ej utbetalad bonus sparas till nästa utbetalningstillfälle. Du kan använda intjänad bonus vid köp av varor i NilsonGroups svenska butiker eller på feetfirst.se. Du kan inte lösa in bonus mot kontanter. Efter ett år förfaller outnyttjad bonus.

Personuppgiftshantering

NilsonGroup behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. nr: 556192-9315), Box 508, 432 19 Varberg.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt mobilnummer, din födelsedag, din postadress samt uppgifter om dina köp (d.v.s kassakvitton). Vi behandlar dina uppgifter för att administrera bonus, för att skicka dig kundanpassade medlemserbjudanden, för att göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring till dig baserad på dina tidigare inköp.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i FEETFIRST Friends.

Vi kan komma att anlita andra företag för att administrera ditt medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi använder Bisnode för att uppdatera adressuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES. Huvuddelen av all kommunikation från FEETFIRST Friends sker via e-post och sms, men även adresserade utskick förekommer. Om du inte vill ha utskick med erbjudanden kan du när som helst kontakta FEETFIRST kundservice. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka uppgifter vi registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som medlem. 

Avsluta medlemskap

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt medlemskap genom att kontakta FEETFIRST kundservice. Om bonusgrundande köp inte gjorts under 36 månader kommer medlemskapet avslutas. NilsonGroup har rätt att säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan i händelse av missbruk (t.ex. om du inte betalar för dina köp). I samband med att ditt medlemskap upphör att gälla kommer ditt medlemsnummer att spärras och samtliga dina registrerade personuppgifter att raderas från medlemsregistret. Detta sker så snart alla eventuella ekonomiska transaktioner är reglerade. Du har inte rätt till registrerad bonus efter det att ditt medlemskap upphört att gälla. 

Ändring av villkoren

Dessa medlemsvillkor gäller från och med den 20 september 2017, för dig som är medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren. Ändringar träder i kraft i samband med att desa publiceras på feetfirst.se där senaste villkoren alltid finns. NilsonGroup är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina åtaganden enligt medlemsvillkoren eller skada som beror på omständigheter utanför NilsonGroups kontroll såsom, men inte begränsat till, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet (sk. force majeure). 

Kontakt

FEETFIRST kundservice
Box 508
432 19 Varberg

0340-86650 
friends@feetfirst.se

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta använda våra tjänster samtycker du till detta. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och cookies.