FÖRSÄLJNING

På NilsonGroup vill vi att kunden skall ha stora valmöjligheter och alltid få den bästa kvaliteten till det bästa priset. Vi vill öppna dörrarna till hur vi arbetar med arbetsförhållanden i produktionen och visa på att vi tar ansvar men att vi samtidigt har många utmaningar framför oss. Vi vill ta oss an dessa utmaningar och utvecklas tillsammans med våra kunder. Vi värnar om våra kunder och det är viktigt för oss att ta hand om dem på bästa sätt, bland annat genom vår kundklubb, FEETFIRST Friends.

Via kundklubben får våra medlemmar, främst via mail och sms, ta del av specifika utskick, erbjudanden och kampanjer. För fjärde året i rad genomfördes under 2015 en webbaserad enkät bland våra klubbmedlemmar.

Vi får dagligen frågor rörande kvalitet, kemikalier eller vår uppförandekod, både direkt till personal i våra butiker eller via mail till huvudkontoret. Vi sätter värde på dessa frågor och har en hög ambition att så snart som möjligt återkomma till kund med ett svar. Vi har en väl utvecklad rutin i butik för snabb återkoppling till huvudkontoret vad gäller dessa frågor.

SAMORDNAD E-HANDEL

Under 2016 bytte E-handeln på NilsonGroup namn från Put Feet First till FEETFIRST för att tydliggöra den röda tråden mellan butik, kundklubb och e-handel. Alla våra koncept är fortfarande samlade, som de varit sedan 2012, på en sajt, www.feetfirst.se. En samlad E-handel ger kunden möjlighet att på ett enkelt sätt handla från alla våra varumärken och koncept samtidigt. Varorna från de olika koncepten sampackas vilket leder till minskat antal paket, mindre avfall och bättre fyllnadsgrad i transporten ut till våra kunder. För att ytterligare underlätta har vi fri frakt och fria returer på alla ordrar som hämtas ut och returneras i butik. Vid utlämning i butik har vi möjlighet att erbjuda kunden en högre servicegrad jämfört med postens utlämningsställen.

SOCIALA MEDIER

Det finns platser där vi finns alla dagar i veckan och under dygnets alla timmar. Samtliga affärsområden finns representerade i några av de sociala mediekanalerna Facebook, Instagram, YouTube eller Snapchat, där nyheter, produkter och aktuella erbjudanden presenteras för önskad målgrupp eller direkt till dess följare. Det sociala utbytet ger oss värdefull information om vad våra kunder gillar och vad de väljer att dela vidare i sina privata nätverk. På våra Facebook-sidor välkomnas kundfrågor, önskemål och synpunkter gällande alla delar i organisationen. Här bemöter vi kommentarer snabbt med support och har som mål att upprätthålla en svarsfrekvens på 100%.

Arbetet med de sociala medierna är strategiskt planerade för att öka antalet följare samt utöka den digitala annonseringen löpande.

REKLAMATIONSHANTERING

Reklamationer är något alla företag vill undvika och det bästa sättet att göra det är att arbeta med förebyggande åtgärder. I och med vårt förändrade arbetssätt med produktutveckling kan vi se en tydlig trend där antalet reklamationer minskar och vi får en bättre hållbarhet på våra produkter. Samtidigt ser vi över vårt sätt att hantera de reklamationer som kommer in till oss. Där har vi under året tagit fram ett nytt arbetssätt för både butiker och inköpsavdelningar och detta implementeras under början av 2016.

TEXTIL RECYCLING – Återvinning i butik

Under senare delen av 2014 startades ett samarbete med det skånska företaget TextilRecycling till vilka NilsonGroup skänker skor som av olika anledningar har reklamerats till butik. TextilRecycling är ett socialt företag som hanterar insamling av kläder, skor och textilier för återanvändning eller återvinning. Vårt samarbete utökades under 2015 till att inkludera 19 butiker i Skåne. I dessa butiker har specifika insamlingskärl placerats i vilka de reklamerade skorna slängs. Kärlen töms kontinuerligt av TextilRecyclings personal och skorna skickas sedan vidare till företagets samarbetspartners för sortering, materialåtervinning eller återförsäljning. Vi vill genom vårt samarbete bl.a. minska våra sopor då reklamerade skor annars går direkt i soptunnan till förbränning. Reklamerade skor som av någon anledning bedöms vara olämpliga för återanvändning, läggs inte i insamlingskärlen. Läs mer om TextilRecycling på www.textilrecycling.se

;

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta använda våra tjänster godkänner du detta. Läs mer om cookies

OK