MILJÖ

Miljöpolicy

NilsonGroups miljöarbete utgår ifrån vår miljöpolicy som i förlängningen skall genomsyra vårt arbete i varje led.

"Vi vill arbeta aktivt för att hitta vägar för att minimera miljöpåverkan och ständigt bli bättre på att göra miljövänligare val."

Syftet med vårt miljöarbete är att i alla led och inom alla verksamhetsområden arbeta med att öka vår egen och våra medarbetares kunskap om miljöfrågor.

MEDVETNA ENERGIVAL I BUTIK

I butik förbrukas mycket energi. Våra kunder behöver rätt belysning och ett behagligt klimat när de besöker våra butiker. Då handlar det om att göra smarta val för att kunna erbjuda den upplevelsen på ett resurseffektivt sätt. Vi arbetar aktivt med hållbarhet tillsammans med våra samarbetspartners, exempelvis fastighetsägare. Det kan röra sig om allt ifrån sopsortering till val av elleverantör. I de butiker där vi har möjlighet att påverka valet av energi använder vi oss endast av miljövänlig el. Vår huvudleverantör av inredning är godkända av och arbetar i enlighet med både I-way och Q-way. (ISO 9000 och ISO 14000). (De arbetar med ständiga förbättringar genom handlingsplaner och dokumenterade mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt förbättringar av hälsa och säkerhet för de anställda.) 

I alla nyetableringar installeras ny energisnål belysning. Beslut är taget att byta ut belysningen även i befintliga butiker till LED-belysning. Det ger dubbel effekt i minskad elförbrukning i och med att LED-armaturerna både drar mindre el och avger mindre värme, vilket minskar behovet av extra kyla till butikerna. Vi installerar också automatisk belysning i utrymmen så som kök, toaletter, kontor, städ- och tvättutrymmen. Vi ser även i år en minskad energiförbrukning, på jämförbara butiker, från tidigare år. (FYI – knappt 2% när man tar alla länder, drygt 2% bara SE)

Under året har ett omfattande jobb startats upp genom Lagen om energikartläggning (EKL). Betydande energianvändning analyseras i detalj både på huvudkontor, på centrallager och i butik, och åtgärdsförslag tas fram för att minska energiförbrukningen. Under första delen av 2017 kommer åtgärdsförslagen utvärderas och beslut tas om vilka åtgärder som skall utföras. 

Transporter

Eftersom 84% av importfrakten transporteras på båt, så är framstegen inom det området extra viktiga för oss i arbetet med att minska företagets miljöpåverkan. Via till exempel medlemskap i miljöorganisationen Clean Shipping Index (CSI), så följer vi utvecklingen och håller oss uppdaterade. CSI-organisationen utvecklas ständigt och har ett samarbete med Clean Cargo Working Group (CCWG), som också verkar för en renare havsmiljö, genom att öka kunskapen hos rederier kring återvinning, utsläpp, havet etc.

Kemikalier i produktionen

Vi nöjer oss dock inte med att endast se till den färdiga produkten när det kommer till otillåtna ämnen, utan vi vill också aktivt motverka att dessa typer av ämnen förekommer i tillverkningsprocessen. Detta ser vi som ett viktigt led i att skapa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden i fabrikerna samt att motverka negativa miljöeffekter så som förorening av grundvatten och åkermark i fabrikens närhet.

;

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta använda våra tjänster godkänner du detta. Läs mer om cookies

OK