PRODUKTUTVECKLING

Att arbeta med egen design och produktutveckling ger oss möjligheten att påverka hållbarhetsarbetet genom våra val av material, leverantörer samt produktionsutformning. Runt 76% av de produkter NilsonGroup har till försäljning utvecklas via våra två produktionskontor i Kina. Genom produktionskontoren kommer vi närmare våra leverantörer. Det ger oss bra inblick och kunskap kring det dagliga arbetet i produktionen och skapar möjligheter till förbättringar på plats.

Ladda ner vår leverantörslista här.

Varje par skor som återfinns i NilsonGroups butiker har genomgått en lång resa från idé till färdig produkt. Med varje sko finns en tanke och varje enskild modell ingår i en större kollektion som har planerats och producerats långt innan den kommer ut i våra butiker. 

Skotillverkning

Materialval

Valet av material till våra produkter har stor påverkan på kvalitet, modegrad, pris, kemikalieinnehåll, arbetsförhållanden i fabrikerna och inte minst miljön. NilsonGroup lägger stor vikt och fokus på att alla material samt komponenter som vi använder i våra skor följer våra egna samt de kemikalierestriktioner som EU har utfärdat. 

NilsonGroup accepterar bara skinn och päls som kommer från djur som är uppfödda för köttproduktion och där skinnet/pälsen är en biprodukt. Vi accepterar inte skinn eller päls från katter, hundar, karakul-lamm eller lamm/får som blivit utsatta för mulesing. Vi accepterar vidare inte skinn eller päls från minkar, rävar, kaniner eller något annat djur som har fötts upp, fångats eller dödats på grund av dess päls. 

Mer information om material hittar du i våra materialriktlinjer som du kan ladda ner HÄR.

Piktogram

I våra skor sitter alltid en märkning som visar vilken typ av material som använts till ovandelen, fodret samt sulorna. Till skornas ovandel använder NilsonGroup antingen textilmaterial i syntet eller bomull, skinn eller syntetiskt skinn. 

Studio Sweden

Under 2016 påbörjades byggnationen av Studio Sweden, en prototypstudio där NilsonGroup vill utveckla samarbetet mellan produktutvecklare och skotekniker. Detta kommer att underlätta och öka utvecklingshastigheten för nya produkter. Produktutvecklarna kan vara med i de olika stegen och lämna feedback på produkten redan innan prototypen är färdigställd. NilsonGroup vill med detta befästa den tekniska kunskapen och kvaliteten på produkterna tidigt i processen. Detta är den andra anläggningen av sin sort i norra Europa.

Leverantörer

NilsonGroup äger inga egna fabriker utan arbetar med en rad leverantörer som i nära samarbete med oss producerar våra skor. I vår leverantörsbas finns både varumärkesleverantörer, traders/agenter och direktleverantörer. Med direktleverantör menas en leverantör som till större delen äger sin egen fabrik, vilket underlättar arbetet på många sätt. Volymmässigt så står direktleverantörer för produktionen av majoriteten av våra egenmärkta skor och nästan alla leverantörer som hanteras via våra produktionskontor är direktleverantörer.

Det krävs att man som köpare känner sina leverantörer väl och har byggt upp en god relation med dem. Vi arbetar därför med långsiktighet och nära relation till våra leverantörer. Att utvecklas tillsammans är en förutsättning för ett hållbart och ansvarsfullt företagande – både för oss som köpare och för våra leverantörer.

;

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta använda våra tjänster godkänner du detta. Läs mer om cookies

OK

BLI MEDLEM OCH FÅ 10% PÅ NÄSTA KÖP i BUTIK!

VÄNLIGEN GODKÄNN VILLKOREN OCH FYLL I DITT PERSONNUMMER.

Medlemskap

Ansvarig för FEETFIRST Friends är NilsonGroup AB. Medlemskapet i FEETFIRST Friends är kostnadsfritt och tecknas med dig som är över 16 år och folkbokförd i Sverige. Som medlem registrerar du alla köp genom att ange personnummer i kassan (du behöver inget klubbkort).

Medlemskapet gäller i samtliga NilsonGroups svenska butiker, dvs. hos Din Sko, våra Ecco Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports och Skopunkten, samt på feetfirst.se. Medlemskapet och övriga förmåner gäller endast vid köp till dig själv eller personer i ditt hushåll. Personer i samma hushåll kan koppla ihop sina medlemskap för att gemensamt samla bonus. Maximalt kan tre medlemmar anslutas till ett huvudmedlemskap. För sammankoppling av medlemskap kontakta FEETFIRST kundservice.

Bonus

Samtliga köp (dock inte köp av presentkort) är bonusgrundande. För att bonus ska registreras måste du visa upp giltig legitimation i butik alternativt ange personnummer vid köp på feetfirst.se. Bonus beräknas från och med ditt första köp som medlem och registreras på ditt medlemskap. Endast köp till dig själv eller personer i ditt hushåll är bonusgrundande. Gemensamt upparbetad bonus utbetalas till huvudmedlem men kan även lösas in av annan ansluten medlem. Bonus utgår med 2% av det totala inköpsbeloppet och betalas ut två gånger per år. Minsta belopp som betalas ut är 25 kr. Utbetalning sker i intervaller om 25 kr, dvs. 25 kr, 50 kr, 75 kr osv. Ej utbetalad bonus sparas till nästa utbetalningstillfälle. Du kan använda intjänad bonus vid köp av varor i NilsonGroups svenska butiker eller på feetfirst.se. Du kan inte lösa in bonus mot kontanter. Efter ett år förfaller outnyttjad bonus.

Personuppgiftshantering

NilsonGroup behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. nr: 556192-9315), Box 508, 432 19 Varberg.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt mobilnummer, din födelsedag, din postadress samt uppgifter om dina köp (d.v.s kassakvitton). Vi behandlar dina uppgifter för att administrera bonus, för att skicka dig kundanpassade medlemserbjudanden, för att göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring till dig baserad på dina tidigare inköp.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i FEETFIRST Friends.

Vi kan komma att anlita andra företag för att administrera ditt medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi använder Bisnode för att uppdatera adressuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES. Huvuddelen av all kommunikation från FEETFIRST Friends sker via e-post och sms, men även adresserade utskick förekommer. Om du inte vill ha utskick med erbjudanden kan du när som helst kontakta FEETFIRST kundservice. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka uppgifter vi registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som medlem. 

Avsluta medlemskap

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt medlemskap genom att kontakta FEETFIRST kundservice. Om bonusgrundande köp inte gjorts under 36 månader kommer medlemskapet avslutas. NilsonGroup har rätt att säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan i händelse av missbruk (t.ex. om du inte betalar för dina köp). I samband med att ditt medlemskap upphör att gälla kommer ditt medlemsnummer att spärras och samtliga dina registrerade personuppgifter att raderas från medlemsregistret. Detta sker så snart alla eventuella ekonomiska transaktioner är reglerade. Du har inte rätt till registrerad bonus efter det att ditt medlemskap upphört att gälla. 

Ändring av villkoren

Dessa medlemsvillkor gäller från och med den 20 september 2017, för dig som är medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren. Ändringar träder i kraft i samband med att desa publiceras på feetfirst.se där senaste villkoren alltid finns. NilsonGroup är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina åtaganden enligt medlemsvillkoren eller skada som beror på omständigheter utanför NilsonGroups kontroll såsom, men inte begränsat till, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet (sk. force majeure). 

Kontakt

FEETFIRST kundservice
Box 508
432 19 Varberg

0340-86650 
friends@feetfirst.se

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy