Samarbeten och medlemskap

Det är vårt ansvar att bidra och engagera oss i hållbarhet och vi har en vilja att ständigt förbättras. Därför engagerar vi oss inte bara internt utan är även aktiva i en rad externa projekt och samarbeten.

STWI – SWEDEN TEXTILE WATER INITIATIVE

Sweden Textile Water Initiative startades 2010 som ett samarbetsprojekt mellan ett 30-tal svenska textil- och läderdetaljhandelsföretag i Sverige, tillsammans med Stockholm International Water Institute (SIWI). Initiativet har tagit fram riktlinjer för att minska vattenåtgången i de olika produktionsleden för textil- och skinnprodukter.

För mer information; stwi.se


 

KEMIKALIEGRUPPEN

Sedan årsskiftet 2010/2011 är NilsonGroup medlem i Kemikaliegruppen. Gruppen finns till för att sprida färsk information om kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen, samt genom en kunskapsplattform hjälpa företagen att motverka förekomsten av farliga ämnen i deras produkter och för att möta krav och åsikter från media och konsumenter med fakta. Kemikaliegruppen drivs av Swerea IVF kopplat till ett nätverk av experter inom alla samhällsdelar.

För mer information; swerea.seCLEAN SHIPPING

2012 gick NilsonGroup med i projektet Clean Shipping. Genom medlemskapet får vi tillgång till en databas där fartyg är rankade utifrån miljöbelastning. Därmed kan vi göra aktiva val av rederi för våra sjötransporter.

För mer information; cleanshippingindex.com

 


TEXTIL RECYCLING

NilsonGroup och Textil Recycling samarbetar för att skänka skor till återanvändning och återvinning. Samarbetet går ut på att Textil Recycling hämtar reklamerade skor i butikerna för att sedan transportera dessa till Polen och Tyskland för sortering och återanvändning eller återvinning.

För mer information; textilrecycling.se

Textile recycling

SVENSK HANDEL

Svensk Handel är en näringslivsorganistation som arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågot för Sveriges handelsföretag. Det är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti- och detaljhandeln. Svensk Handel arbetar för en värld med fri handel utan handelshinder.

För mer information; svenskhandel.seFUR FREE ALLIANCE (FFA)

Sedan januari 2011 har NilsonGroup ett avtal med Fur Free Alliance och vi har genom avtalet anslutit oss till det internationella Fur Free Retail Program. Programmet går ut på att man endast använder skinn och päls som kommer från djur som är uppfödda för köttproduktion och där skinnet/pälsen är en biprodukt.

För mer information; furfreeretailer.com

 

CSR VÄSTSVERIGE

CSR Västsverige är Sveriges största, sektoröverskridande nätverk för samhällsansvar och hållbar utveckling. Genom att erbjuda kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät stärker vi våra medlemmars förutsättningar att utveckla ett strategiskt CSR-arbete.

CSR Västsveriges vision är en region där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen.

För mer information; csrvastsverige.seCSR SCANDINAVIAN SHOE INDUSTRY

Ett nätverk där skobranschens största återförsäljare träffas och diskuterar hållbarhetsfrågor. Vi samlas två gånger per år för att lyfta frågor som rör miljö, arbetsförhållanden och sociala frågor i produktionsländer. Nätverket grundades 2016 och det första mötet hölls i januari 2016. 

;

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta använda våra tjänster godkänner du detta. Läs mer om cookies

OK