FEETFIRST & ROSA BANDET

Det är en lång kamp där varje insats gör skillnad. Som stolt samarbetspartner vill FEETFIRST 
bidra till att samla in pengar till svensk cancerforskning så att färre drabbas och fler överlever cancer. Och allt började faktiskt i en skokartong.

Av: Anna Olsson

Det började 1980 med 200 dollar och en skokartong. I kartongen låg en bunt namn på potentiella donatorer vars ekonomiska bidrag skulle hjälpa till att bekämpa bröstcancer. Skokartongen tillhörde Nancy G. Brinker som lovade sin cancersjuka syster Susan G. Komen att hon skulle göra allt för att besegra sjukdomen. I dag är Rosa Bandet en världsomspännande rörelse som genom åren hjälpt till att skapa medvetenhet kring den vanligaste cancerformen bland kvinnor. För FEETFIRST är Rosa Bandet-kampanjen det första samarbetet med Cancerfonden. – Många av våra medarbetare har egna erfarenheter av cancer, som drabbade eller anhöriga. Självklart vill vi vara med och bidra till den livsviktiga cancerforskningen, säger Anna-Kerstin Martinsson, marknadschef på FEETFIRST/NilsonGroup. Under oktober månad fylls FEETFIRSTs butikskedjor
(DinSko, ECCO Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports och Skopunkten) med rosa skomodeller, skoband och en skopåse i satin, allt i begränsad upplaga och till förmån
för Cancerfonden.

Årets designer: Efva Attling.

Skopåse i satin, 30 kr. 

10 kr går direkt till Cancerfonden.

Bröstcancer drabbar hårt, brett och utan hänsyn. I Sverige får cirka 50 män diagnosen varje år, medan drygt 20 kvinnor insjuknar varje dag. Men samtidigt som allt fler drabbas, överlever i dag åtta av tio kvinnor. När Cancerfonden grundades i Sverige 1951 botades en tredjedel av alla cancerpatienter. I dag är det omvänt, det vill säga två tredjedelar av de som insjuknat blir botade.

– Vår Rosa Bandet-kampanj har varit och är jätteviktig för att bidra med resurser till den svenska cancerforskningen, säger Jan Zedenius, professor, forskare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden. Nancy G. Brinker insjuknade själv i samma sjukdom som tog hennes systers liv. Men hon lever än i dag och har själv fått uppleva hur hennes organisation faktiskt gör skillnad. FEETFIRST vill bidra till att öka tempot så att
forskningen får de bästa förutsättningarna. För om forskningen går framåt kommer cancer att kunna besegras snabbare, men det är bara tillsammans vi kan göra skillnad. Varför inte låta en skokartong vara startskottet även för ditt bidrag?

Vill du veta mer? Besök cancerfonden.se

Skoband, 20 kr.

10 kr går direkt till Cancerfonden.

SKOBAND

;

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta använda våra tjänster godkänner du detta. Läs mer om cookies

OK

BLI MEDLEM OCH FÅ 10% PÅ NÄSTA KÖP i BUTIK!

VÄNLIGEN GODKÄNN VILLKOREN OCH FYLL I DITT PERSONNUMMER.

Medlemsvillkor

Medlemskap

Ansvarig för FEETFIRST Friends är NilsonGroup AB. Medlemskapet i FEETFIRST Friends är kostnadsfritt och tecknas med dig som är över 16 år och folkbokförd i Sverige. Som medlem registrerar du alla köp genom att ange personnummer i kassan (du behöver inget klubbkort).

Medlemskapet gäller i samtliga NilsonGroups svenska butiker, dvs. hos Din Sko, våra Ecco Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports och Skopunkten, samt på feetfirst.se. Medlemskapet och övriga förmåner gäller endast vid köp till dig själv eller personer i ditt hushåll. Personer i samma hushåll kan koppla ihop sina medlemskap för att gemensamt samla bonus. Maximalt kan tre medlemmar anslutas till ett huvudmedlemskap. För sammankoppling av medlemskap kontakta FEETFIRST kundservice.

Bonus

Samtliga köp (dock inte köp av presentkort) är bonusgrundande. För att bonus ska registreras måste du visa upp giltig legitimation i butik alternativt ange personnummer vid köp på feetfirst.se. Bonus beräknas från och med ditt första köp som medlem och registreras på ditt medlemskap. Endast köp till dig själv eller personer i ditt hushåll är bonusgrundande. Gemensamt upparbetad bonus utbetalas till huvudmedlem men kan även lösas in av annan ansluten medlem. Bonus utgår med 2% av det totala inköpsbeloppet och betalas ut två gånger per år. Minsta belopp som betalas ut är 25 kr. Utbetalning sker i intervaller om 25 kr, dvs. 25 kr, 50 kr, 75 kr osv. Ej utbetalad bonus sparas till nästa utbetalningstillfälle. Du kan använda intjänad bonus vid köp av varor i NilsonGroups svenska butiker eller på feetfirst.se. Du kan inte lösa in bonus mot kontanter. Efter ett år förfaller outnyttjad bonus.

Personuppgiftshantering

NilsonGroup behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. nr: 556192-9315), Box 508, 432 19 Varberg.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt mobilnummer, din födelsedag, din postadress samt uppgifter om dina köp (d.v.s kassakvitton). Vi behandlar dina uppgifter för att administrera bonus, för att skicka dig kundanpassade medlemserbjudanden, för att göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring till dig baserad på dina tidigare inköp.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i FEETFIRST Friends.

Vi kan komma att anlita andra företag för att administrera ditt medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi använder Bisnode för att uppdatera adressuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES. Huvuddelen av all kommunikation från FEETFIRST Friends sker via e-post och sms, men även adresserade utskick förekommer. Om du inte vill ha utskick med erbjudanden kan du när som helst kontakta FEETFIRST kundservice. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka uppgifter vi registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som medlem. 

Avsluta medlemskap

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt medlemskap genom att kontakta FEETFIRST kundservice. Om bonusgrundande köp inte gjorts under 36 månader kommer medlemskapet avslutas. NilsonGroup har rätt att säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan i händelse av missbruk (t.ex. om du inte betalar för dina köp). I samband med att ditt medlemskap upphör att gälla kommer ditt medlemsnummer att spärras och samtliga dina registrerade personuppgifter att raderas från medlemsregistret. Detta sker så snart alla eventuella ekonomiska transaktioner är reglerade. Du har inte rätt till registrerad bonus efter det att ditt medlemskap upphört att gälla. 

Ändring av villkoren

Dessa medlemsvillkor gäller från och med den 20 september 2017, för dig som är medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren. Ändringar träder i kraft i samband med att desa publiceras på feetfirst.se där senaste villkoren alltid finns. NilsonGroup är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina åtaganden enligt medlemsvillkoren eller skada som beror på omständigheter utanför NilsonGroups kontroll såsom, men inte begränsat till, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet (sk. force majeure). 

Kontakt

FEETFIRST kundservice
Box 508
432 19 Varberg

0340-86650 
friends@feetfirst.se

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy